Krypta zlokalizowana jest we wschodniej części prezbiterium. Kształtem jest zbliżona do prostokąta o wymiarach ok. 750 x 620 cm i ok. 200–210 cm wysokości. Podzielona jest na dwie komory (pomieszczenie północne i południowe), oddzielone  masywną ścianą ceglaną z dwoma otworami przejściowymi o łukach odcinkowych. Ściany własne wzniesione są z cegły, w tym także rozbiórkowej, z niewielkim dodatkiem  łamanego kamienia wapiennego. Obie komory przekryto ceglanymi sklepieniami kolebkowymi.