Kierownik projektu i kierownik badań w kryptach

prof. dr hab. Anna Drążkowska
www.annadrazkowska.pl
Instytut Archeologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
e-mail: annadr9@wp.pl