KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. Anna Drążkowska 

ZESPÓŁ DO BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH:

Kierownik badań: prof. dr hab. Anna Drążkowska Katedra Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 • Monika Łyczak – Firma Archeologiczna FRAMEA Kraków
 • Marcin Nowak – doktorant Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Michał Mleczko – technik renowacji elementów architektury

ZESPÓŁ DO BADAŃ GEOFIZYCZNYCH: 

 • prof. dr hab. Fabian Welc – Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Adamiec – Firma GPR24.COM.PL
 • Michał Dąbrowski – geofizyk, TMT Projekt Sp.z.o.o.

ZESPÓŁ DO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH:

 • Halina Rojkowska-Tasak – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
 • Stanisław Cechosz – Pracownia Cepla i Partnerzy Konserwacja Zabytków
 • Łukasz Holcer – Pracownia Cepla i Partnerzy Konserwacja Zabytków

ZESPÓŁ DO BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH:

 • dr hab. Henryk Głąb – Zakład Antropologii Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska – Katedra Antropologii Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Tomasz Grzybowski – Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Gorzkiewicz – Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Kurek – Katedra Antropologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • Anna Spinek – Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk Wrocław 

ZESPÓŁ DO OBRAZOWYCH METOD POMIARU I INWENTARYZACJI KRYPT:

BADANIA ARCHIWALNE:

 • Franciszek Solarz, OFMConv

ZESPÓŁ DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH:

 • prof. dr hab. Maciej Walczak – Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK – Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK – Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Joanna Karbowska –Berent –Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Joanna Jarmiłko – Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZESPÓŁ DO BADAŃ TKANIN I UBIORÓW:

 • prof. dr hab. Anna Drążkowska – Katedra Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • dr Maria Cybulska – Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka
 • dr hab. dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska – Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Politechnika Gdańska

ZESPÓŁ DO BADAŃ ARCHEOBOTANICZNYCH:

 • Katarzyna Pińska–Cerealia – Archeobotanical service
 • Agnieszka M. Noryśkiewicz  Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Monika Badura, prof. UG – Katedra Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański