Krypta zlokalizowana jest w obrębie kaplicy bł. Salomei. Została założona na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 300 x 360 cm. Jej ściany wzniesione zostały z cegły palcowanej w układzie wozówkowym. Lico ścian jest częściowo zatarte gruboziarnistym tynkiem wapienno-piaskowym z domieszką węgla drzewnego. Komorę obejmuje sklepienie kolebkowe. Ceglane schody prowadzące do wnętrza znajdują się poza obrysem krypty. Zejście do krypty jest zamknięte kamienną płytą widoczną w posadzce kaplicy. W krypcie znajdowało się 12 tapicerowanych trumien w tym jedna podwójna. Niektóre ustawione były jedna na drugiej, znajdowały się w nich szczątki kobiet (2), mężczyzn (4), dzieci (6).