Krypty zlokalizowane są w centralnej części nawy głównej, w obrębie trzeciego przęsła licząc od wschodu. Układ przestrzenny na osi wschód-zachód tworzą dwie komory przylegające do siebie krótszymi bokami, rozdzielone ścianą o grubości ok. 15 cm. Kształtem zbliżone są do równoległoboków o nieznacznie tylko nachylonych ścianach i wymiarach 142 –148 x 242,5–250 cm (krypta B6) oraz 164–165 x 226–238 cm (krypta B7) Ściany wzdłużne, ścianka działowa oraz sklepienia wzniesiono z jednolitej cegły palcowanej. Otwory wejściowe współcześnie nie są zaznaczone w płaszczyźnie posadzki – prowizoryczne wejście do krypty B6 wykuto w sklepieniu, a przejście do krypty B7 przekuto w ściance działowej (ryc. 61, 63). We wnętrzu obu krypt zgromadzono drewniane trumny, zawierające zeszkieletowane szczątki ludzkie, należące do osób świeckich obojga płci. W krypcie B6 znajdowało się 6 trumien: osoby dorosłe i troje dzieci. Na dwóch skrzyniach odnotowano daty: 1683 (pochówek 1) i 1659 (pochówek 5). Natomiast w krypcie B7 stały cztery trumny przygotowane dla osób dorosłych. Na jednej ze skrzyń wybito gwoździami datę 1700. Wymiary cegieł i właściwości zaprawy pozwalają na stwierdzenie, że obie krypty wzniesiono pod koniec XVI lub na początku XVII wieku.