Krypta zlokalizowana w części południowej ramienia wschodniego krużganka klasztornego – na styku z ramieniem południowym. Założona została na rzucie prostokąta o wymiarach 540 x 250 cm, ustawionego na osi wschód–zachód. Ceglane ściany wzdłużne krypty są dostawione do kamienno-ceglanego muru wschodniego. Zejście do komory – w postaci stromych schodów zawartych w całości w grubości muru. Dno krypty oryginalnie pozostawało nieutwardzone. W krypcie zinwentaryzowano 10 pochówków w tym dwojga dzieci. Trumny zostały najprawdopodobniej przemieszczone z innych lokalizacji, gdyż były mocno uszkodzone, naruszone, często z domieszką szczątków pochodzących z innych grobów. Na trzech trumnach odnotowano daty 1704 (pochówek 9), 1707 (pochówek 5) i zachowaną we fragmencie 177? (pochówek 3). Rozpoznanie architektoniczne wykazało, że kryptę wzniesiono w XVIII wieku.